Wild van Nederlandse bodem

Geplaatst op

Aandacht voor lokaal en authentiek eten is de laatste jaren gegroeid. Steeds meer Nederlanders willen weten waar hun eten vandaan komt en wat er in het productieproces mee gebeurt. Uit het onderzoek naar de publieke opinie over verschillende facetten van jacht leren we dat vandaag de dag maar liefst 64% van de Nederlanders belang hecht aan de herkomst van zijn of haar voedsel. Meer dan 60% vindt het logisch dat de natuur als bron van voedsel mag worden benut, mits verantwoord. Net zo goed als bijvoorbeeld noten, bessen, paddenstoelen en vis maakt ook wild daar steeds vaker onderdeel van uit. Voor de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dit één van de verklaringen voor het toenemende draagvlak onder Nederlanders voor de jacht en het eten van wild.

Wild op de Kaart: wild van de lokale jager

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bureau van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de laatste jaren vaak de vraag werd gesteld: ‘Waar vind ik een jager waar ik wild van kan afnemen?’ Om deze vraag te faciliteren heeft de vereniging in 2016 Wild op de Kaart gelanceerd. Een supertoegankelijke, online kaart van Nederland waarop de punten staan waar u wild kunt kopen of kunt eten. Ook jagers staan op deze kaart; zij mogen kleine hoeveelheden wild ‘in de keten’ brengen. Wild op de kaart is daarmee een prima manier geworden om mensen lokaal te laten delen in wat het landschap biedt.

Jaarrond
Wild van Nederlandse is inmiddels het hele jaar verkrijgbaar. Vanaf januari is ree van Nederlandse bodem beschikbaar. Vanaf de zomermaanden staat houtduif, wild zwijn en hert op de kaart. En van medio augustus tot het einde van de winter hebben restaurants weer volop de beschikking over wildsoorten als wilde eend, haas, fazant en konijn.

Wild kent vele smaken. Ree, wild zwijn, hert en konijn zijn favoriet bij mensen die van een ongeëvenaard mals stukje vlees houden. Haas, fazant, eend en wilde gans hebben een meer uitgesproken smaak wat door echte wildliefhebbers zeer gewaardeerd wordt. Eet smakelijk!

Kijk op www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart.

Koninklijke Nederlandse Jagersvereninging

De Koninklijke Jagersvereniging is de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. De Nederlandse jagers beleven veel plezier aan het in de natuur zijn en het oogsten van de wildstand in hun jachtvelden. Zij treden ook op als dieren hinder of (landbouw)schade veroorzaken. Nederland is een dichtbevolkt land. We vinden er veel steden en dorpen, een ogenschijnlijke wirwar van asfaltwegen en een zeer productieve landbouw. Ondanks de vele mensen die in Nederland wonen en werken vinden we in ons land een zeer rijk dieren- en plantenleven. Dit is één van de redenen dat Nederland onder haar inwoners ruim 27.000 jagers heeft. Ondanks de toenemende bebouwing en intensivering van de landbouw is in ons land sprake van een goede wildstand. Sommige soorten (zoals ganzen, vossen en wilde zwijnen) profiteren sterk van de menselijke activiteiten.
https://www.jagersvereniging.nl